ANAFEN'İN ABC'Sİ


Anasayfa > Anafen'in ABC'si > Anafen

Anafen Web Sitesi Kullanım Koşulları

Siteye erişiminizde veya siteyi kullanımızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla aşağıda belirtilen şartlar ve hükümleri bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı hemen durdurmalısınız. Anafen bu sözleşmede her zaman değişilik yapabilir ve bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu sözleşme ;..............-İstanbul adresinde mukim Anadolu Fen Eğitim A.Ş. (bundan böyle kısaca "ANAFEN" olarak anılacaktır.)ile web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı (Bundan böyle kısaca "KULLANICI" olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU
Anafen'e ait ders anlatımı ve soru çözümüne yönelik hizmet ve servislerin sunulduğu www.anafen.com web sitesinin, kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 3- Genel Kullanım Koşulları: Kullanıcı Siteye girdiği andan itibaren , bu Web sitesi ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan belirli Hizmetler, ara yüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olur.
1-Kullanıcının Bu web Sitesine girmesi,ve kullanması, kullanım politikasını ve,sözleşme koşullarını okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Bunun için herhangi bir şekilde alınmış ya da oluşturulmuş "kabul beyanınız" aranmaz.

2-Kullanıcı web sitesinde sunulan herhangi bir hizmet için; Üye olduğunda ya da açık kabul beyanı gerektiği durumda "kabul ve onay" adımlarını seçtiğinde, burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır

3-Kullanım Koşulları ile gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Site veya Hizmetlerini kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu Site ve Hizmetleri kullanmayınız.

4-Kullanıcı web Sitesindeki bazı Hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartların geçerli olduğunun siteye girdiği andan itibaren kabul etmiş sayılır. 3. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik: Anafen tarafından Kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil Siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

5-Anafen Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan Hizmetlerde değişiklik yapma hakkına sahipitir.

6-Anafen, site ve site uzantılarındaki mevcut her türlü hizmet ve kullanım koşullarında herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın değişiklik yapma ya da yeni/ ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Değişiklikler sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcının Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Sitede sunulacaktır. Kullanıcı bu değişilikten haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul eder. Bu tarz bir değişiklikten sonra siteye girilmesi ve kullanılması söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

7-Anafen web sitesi ve site içeriğinde sunulan Hizmetler kapsamında belli limitler dâhilinde (anafen tv, soru çözüm merkezi, benim sayfam vb.) herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın her zaman değişikilik yapma hakkına sahiptir

MADDE 5-4. İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:
1-Sitede sağlanan Hizmetlerin kullanımı sözleşmedeki yazılı koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

2-Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin ("Hizmet İçeriği") bir kısmı doğrudan Anafen tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.Kullanıcıların Site' de bazı Hizmetlerden yararlanabilmesi için Üyeve/veya talep ve üyelik formları doldurması gerekebilir.

3-Anafen başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin veya link verilen ve, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4-Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Anafen ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve Hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

5-Site ve Hizmetlerin kullanılması bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar vardır. Kullanıcılar bu kısıtlamalara uygun olarak hareket edeceklerini siteye girdiği andan itibaren kabul etmiş sayılır .

6-Anafen tarafından aksi öngörülmedikçe, kullanıcıların Site sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet İçeriğini kullanarak; ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

7-Anafen, Site ve Hizmet İçeriklerini her zaman dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Site ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Site ve Hizmet içeriğiyle ilgili olması zorunlu değildir. Anafen reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.

8-Hizmet İçeriğinden yararlanan Kullanıcıların bu Site ya da Hizmetler aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riskleri, üzerine almayı kabul eder. kabul edilir.

9-Kullanıcı tarafından, ister diğer kullanıcılara açık isterse özel olarak gönderilen, ve siteye girilen her türlü bilgi, materyal vb. gibi kullanıcı içeriğinde ("Kullanıcı İçeriği") sorumluluk Kullanıcıya aittir.

10-Anafen, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, Üyelere ait, Siteye konulan, gönderilen, diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı Kullanıcı İçeriklerini, ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, değiştirme, geri çevirme tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkına sahiptir.

11-Kullanıcı, kendi profiline ekleyeceği veya kendi profilinden ileteceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin edici ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 6- Site ve İçeriğin Kullanımından Sorumluluk:
1-Kullanıcı web sitesinin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Anafen, siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları "oldukları gibi" sağlamaktadır ve web sitesi hakkında ve web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve meteryalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Anafen bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

2-Anafen, web Sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından web sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen (dowland edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisinin gecikmesinden doğan risk nedeniyle oluşan doğrudan maddi, manevi, hukuki zararlardan veya dolaylı zararlardan (hizmetin yarıda kesilmesi veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Anafen veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

3-Kullanıcılar Arası İletişim: Site üzerinden gerçekleştirilen Kullanıcılar arası iletişimle ilgili tüm sorumluluk kullanıcılara taraflara aittir. Anafen web sitesindeki iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

MADDE 7-6. Garanti Olmaması:
1-Bu Site ve Hizmetler Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

2-Anafen, bu Sitede yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin ya da 3. Şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

3-Anafen, Site ve sağlanan Hizmetlerin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Anafen, Site, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan maddi manevi zararlardan ya da dolaylı veya doğrudan ı zararlardan dolayı, Üye ve Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4-Anafen, önceden haber vermeksizin Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ücretli yapma, bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, Hizmetleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

MADDE 8 Alt ve Üst Linkler: Bu Sitede, Anafen' in sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Anafen' in erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, reklam ürün uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Kullanıcı Söz konusu sitelerden sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan ve dolaylı olarak Anafen'in sorumlu olmadığını kabul eder.. Aynı sorumsuzluk kuralı, Kullanıcıların vereceği başka site linkleri, bilgileri için de geçerlidir.

8. Üyelik Koşulları:
1-Kayıt: Anafen bazı Hizmetlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

2-Üye Adı ve Şifre: Üye' ye ad ve şifre verilir veya Üye tarafından oluşturulur.

3-Üyelik Bilgileri: Kayıt sırasında girilen, Site ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Site ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi ya da (iii) Kullanıcı İçeriğinden Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır.

4-Anafen, Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Anafen ya da 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur.

5-Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir.

6-Üyeler, Site ve Hizmetlere iletilen veya bu Site ve Hizmetleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.

7-Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Anafen' a haber vermekle yükümlüdür.

9. Fikri ve Sınaî Haklar:
1-Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Anafen' a aittir.

2-Aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Anafen'e aittir. Özel olarak yazılı şekilde belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.

3-Anafen, Site ve Sitede yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için Site Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Anafen'a ait olup Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

4-Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

5-Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak yazılı izin verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

6-Kullanıcılar tarafından bu Siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu Site aracılığıyla 3. şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin "hukuki bir ayıp" içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

7-Anafen, Kullanıcılara ait her türlüğü içeriği dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.

8-Kullanıcılar tarafından Siteye ya da Hizmetlere gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü Kullanıcı İçeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Anafen ve 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) Kullanıcılara aittir. Kullanıcıların, sınırlı bir alıcı kitlesine veya umuma ilettikleri her türlü video içeriklerinin sorumluluğu da Kullanıcılara aittir.

9-Sitede yer alan,ve yayınlanan Anafen' e ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.

10-Kullanıcı, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 11- Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte ve denetlenmektedir. . Kullanıcı, siteye girmek ve kullanmakla, belirtilen bilgilerin toplanması konusunda Anafen'e izin verdiği kabul edilir..

MADDE 12. .Müdahale Yasağı: Kullanıcı Siteye girmek ve kullanmakla, site ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmeyeceğini ya da ihlale teşebbüs etmeyeceğini kabul eder.. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Anafen tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve Kullanıcıların Site ve Hizmete erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Anafen' e karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutulabilir.

MADDE 13 . Kullanım Koşullarını İhlal: Anafen sitede yer alan "Web Sitesi Kullanım Koşulları" ve "Web Sitesi Gizlilik ve Güvenlik Koşulları"na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Site ve Hizmetlere erişimi askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Anafen' in burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

MADDE 1413. Site Politikaları:
1-Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i)gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği'nin ilgili direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

2-Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, Anafen Server'ına belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı, kullanıcı adı ve şifresini 2.ve 3.şahıslarla paylaşmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

3-Etik Kurallar: Kullanıcılar, gerek Web Sitesi Hizmetlerinden ya da Web Sitesi iletişim olanaklarından yararlanırken, bu konudaki uluslar arası etik kurallara uymakla yükümlüdür.

4-Fikri Hak İhlali Bildirimi: Bir fikri veya sınai hak ihlali ile karşılaşan kullanıcı, aşağıdaki fikri hak ihlal bildirim formunu doldurarak, Anafen bilgi ve iletişim adreslerine gönderebilir.

MADDE 15. SonaErme: Kullanıcı, ayrı bir Sözleşmede ya da Site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanherhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Site ve Hizmetlerin kullanımına ve Üyeliğine son verebilir. Kullanıcının web sitesinden Üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip etmesi zorunludur.

Anafen ; (i) Kullanıcının sözleşmede yazılı ya da Anafen tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi

(ii) Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkının olmaması

(iii) Anafen'in Kullanıcının yararlandığı Hizmetlerle ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla olan ticari ilişkisinin sona ermesi ve Hizmet ve servislerin kesilmesi ,

(iv) Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Siteye erişim imkânının ortadan kalkması

(vi) Anafen' in takdirine bağlı olarak Site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ve benzeri nedenlerle, Anafen kullanıcıya herhangi bir yazılı ya da sözlü bildirimde bulunmaksızın Üyeliğini iptal edebilir, kullanımını engelleyebilir ya da kullanıcının üyeliğine son verebilir.

MADDE 16 Kayıtlar: Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek itilaflarda Anafen' in defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtları ile a Anafen tarafından Kullanıcılara yapılan e-mail, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

MADDE 17 Dil: Web Sitesinde, "Kullanım Koşulları" ve "Gizlilik ve Güvenlik Koşulları"nın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu taktirde, Türkçe versiyonunun geçerli olduğu kabul edilir

MADDE 18-. Tebligat Sözleşmesi: Site kullanıcıları Anafen'in iletişim bilgilerine (email, telefon, GSM v.b) göndereceği yazılı (sms, email, v.b) ya da sesli bilgilendirme ya da reklam iletilerini almayı peşinen kabul etmiş sayılır. Ayrıca Anafen tarafından, Kullanıcıların, Site'de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

MADDE 19-. Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

MADDE 20 Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 21. Bilgi ve İletişim: www.anafen.com web web sitesinin Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için info@anafen.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 


Copyright © 2012 Anafen Dershaneleri | Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi | Web Sitesi Sorumluluğu ve Yasal Hakları